Analist Software

Armundia Factory eshte nje software house e kontrolluar nga Armundia Group, nje kompani italiane me seli ne Rome.
Stafi i Armundia Group ka nje eksperience 20 vjecare mbi implementimin e software per bankat, financen dhe siguracionet.
Gjate viteve Armundia Group ka krijuar nje eksperience te rendesishme ne lidhje me sherbimet BPO, DataQuality e Back Office drejt bankave, shoqerive te sigurimeve dhe atyre financiare.
Armundia ofron sherbim konsulenze financiare per banka te rendesishme ne Itali, Zvicer, Sllovaki, Slloveni etj.

Per degen e Tiranes kerkohen persona qe plotesojne kushtet e meposhtme:

 • Detyrat
  · personi do te pozicionohet midis klientit dhe grupit te inxhiniereve te Armundias
  · ai duhet te kuptoje problematiken e klientit dhe t’ia transmetoje inxhiniereve duke u sugjeruar zgjidhjen e problemit
  · do te kryeje analiza mbi procese te caktuara bankare dhe financiare
  · profili ne fjale NUK parashikon aktivitete teknike qe kane te bejne me programim/kodim
 • Kualifikimet / Kërkesat
  · te kete mbaruar asrsimin e larte(minimumi diplome 3-vjecare) ne nje nga fakultetet si Ekonomi, Informatike ekonomike apo dicka te ngjashme.
  · te kete njohuri mbi financen dhe bankat.
  · te kete njohuri baze mbi bazat e te dhenave si ORACLE, MYSQL.
  · aftesi per tu relacionuar direkt me klientin dhe per te kuptuar nevojat e tij ne proceset e ndryshme financiare ku punon
  · puna ne grup eshte thelbesore
  · njohja e gjuhes italiane dhe angleze ne nje nivel komunikimi te pakten mesatar eshte shume e rendesishme.
  · eksperienca nuk eshte e nevojshme.

Te punosh ne Armundia do te thote te jesh pjese e nje Grupi qe perballet me sfida dhe projekte te ndryshme nderkombetare. Ne Armundia punohet dhe mesohet shume. Rritja teknike dhe profesionale e personave te grupit tone eshte prioritet i kompanise. Eksperienca nuk eshte e nevojshme. Kandidatet e perzgjedhur do punesohen me nje kontrate te rregullt dhe do te nisin nje training on the job i perpiluar nga kompania i kolauduar gjate ketyre viteve.

Ne qofte se deshironi te punoni ne Armundia dhe mendoni se plotesoni kushtet teknike te mesiperme ju lutemi te na dergoni CV tuaj ne adresen talent@armundiafactory.com


 

Armundia Factory is an ICT service company focused on digital and technological innovation of companies and institutions belonging to any sector.