Junior Java Developer

Armundia Factory eshte nje software house e kontrolluar nga Armundia Group, nje kompani italiane me seli ne Rome.
Stafi i Armundia Group ka nje eksperience 20 vjecare mbi implementimin e software per bankat, financen dhe siguracionet.
Kandidati do te punoje me teknologjite me te avancuara JAVA2EE per ndertimin dhe mirmbajtjen e aplikacioneve WEB.

 • Kualifikimet / Kërkesat
  · te kete mbaruar asrsimin e larte(minimumi diplome 3-vjecare) ne nje nga fakultetet me baze informatiken.
  · te njohi gjuhen e programimit JAVA.
  · te kete njohuri mbi bazat e te dhenave si ORACLE, MYSQL.
  · te kete njohurite mbi HTML5, REACT JS, CSS3, NODE, JSF, JBOSS, SEAM, PENTAHO, jBPM perbejne avantazh per kandidatin
  · te kete aftësi dalluese në analizën dhe zgjedhjen e problemeve të ndryshme.
  · puna në grup është thelbësore.
  · njohja e gjuhes italiane dhe angleze ne nje nivel komunikimi te pakten mesatar eshte shume e rendesishme.
  · të jetë i disponueshëm të mesoje teknologji të reja dhe ti përvetësoje ato.

Te punosh ne Armundia do te thote te jesh pjese e nje Grupi qe perballet me sfida dhe projekte te ndryshme nderkombetare. Ne Armundia punohet dhe mesohet shume. Rritja teknike dhe profesionale e personave te grupit tone eshte prioritet i kompanise. Eksperienca nuk eshte e nevojshme. Kandidatet e perzgjedhur do punesohen me nje kontrate te rregullt dhe do te nisin nje training on the job i perpiluar nga kompania i kolauduar gjate ketyre viteve.

Ne qofte se deshironi te punoni ne Armundia dhe mendoni se plotesoni kushtet teknike te mesiperme ju lutemi te na dergoni CV tuaj ne adresen talent@armundiafactory.com


 

Armundia Factory is an ICT service company focused on digital and technological innovation of companies and institutions belonging to any sector.