Junior Java Developer

Armundia Factory eshte nje software house e kontrolluar nga Armundia Group, nje kompani italiane me seli ne Rome.
Stafi i Armundia Group ka nje eksperience 20 vjecare mbi implementimin e software per bankat, financen dhe siguracionet.
Kandidati do te punoje me teknologjite me te avancuara JAVA2EE per ndertimin dhe mirmbajtjen e aplikacioneve WEB.

 • Kualifikimet / Kërkesat
  · te kete mbaruar asrsimin e larte(minimumi diplome 3-vjecare) ne nje nga fakultetet me baze informatiken.
  · te njohi gjuhen e programimit JAVA.
  · te kete njohuri mbi bazat e te dhenave si ORACLE, MYSQL.
  · te kete njohurite mbi HTML5, REACT JS, CSS3, NODE, JSF, JBOSS, SEAM, PENTAHO, jBPM perbejne avantazh per kandidatin
  · te kete aftësi dalluese në analizën dhe zgjedhjen e problemeve të ndryshme.
  · puna në grup është thelbësore.
  · njohja e gjuhes italiane dhe angleze ne nje nivel komunikimi te pakten mesatar eshte shume e rendesishme.
  · të jetë i disponueshëm të mesoje teknologji të reja dhe ti përvetësoje ato.

Te punosh ne Armundia do te thote te jesh pjese e nje Grupi qe perballet me sfida dhe projekte te ndryshme nderkombetare. Ne Armundia punohet dhe mesohet shume. Rritja teknike dhe profesionale e personave te grupit tone eshte prioritet i kompanise. Eksperienca nuk eshte e nevojshme. Kandidatet e perzgjedhur do punesohen me nje kontrate te rregullt dhe do te nisin nje training on the job i perpiluar nga kompania i kolauduar gjate ketyre viteve.

Ne qofte se deshironi te punoni ne Armundia dhe mendoni se plotesoni kushtet teknike te mesiperme ju lutemi te na dergoni CV tuaj ne italisht ne adresen talent@armundiafactory.com


 

Armundia Factory is an ICT service company focused on digital and technological innovation of companies and institutions belonging to any sector.