Development

Përditësuar vazhdimisht në temën e inovacionit, Armundia Factory  gjithmonë ofron teknologji të avancuara dhe kjo falë një ekipi ekspertësh të rinjsh të talentuar në zhvillimin e zgjidhjeve të reja.

Shërbimet e ofruara përfshijne zhvillim software të avancuar dhe inovativ, business intelligence, data mining, portale web dhe app mobile.

Read more

AM & Assistance

Asistencë  IT  në nivel ndërkombëtar me dy grupe mbështetëse që kanë aftësi specifike në fushën e sigurimeve dhe bankave.

Asistencë  në tre gjuhë (italiane, angleze, shqipe) të ofruara nga nje staf  professional të profileve informatike dhe ekonomike, të cilët janë  në dispozicion për të ndihmuar klientin në menaxhimin e përditshëm të sistemeve. Një ekip i dedikuar i cili ndjek kurse periodike si në fushën e aplikacioneve edhe  në atë të sistemeve në mënyrë që të garantojë menaxhimin e nevojshëm të funksioneve dhe shërbimeve për mbikëqyrjen e duhur, evolucionin dhe mirëmbajtjen e sistemeve dhe aplikacioneve.

Read more

Consulting

Një ekip i specializuar është në dispozicion për të garantuar funksionimin strategjik për menaxhimin e projekteve financiare dhe të sigurimeve.

Konsulenca funksionale teknologjike merret me dizajnin arkitekturor, analizën teknike dhe funksionale, përzgjedhjen e softwerit, menaxhimin e projektit dhe testimin.

Read more

Outsourcing

Marrja përsipër e aktiviteteve tipike si regjistrimi i të dhënave, ngarkimi i dokumentacionit etj. Në këtë mënyrë klienti mund të optimizojë dhe fokusojë resurset e tij në aktivitete më të rëndësishme të lidhura me core business.

Read more

System Integration

Me një eksperiencë në implementimin dhe integrimin e sistemeve komplekse të zhvilluara në botën e sigurimeve, financave dhe korporatave, Armundia Factory  gjithmonë  i garanton klientit optimizimin e proceseve duke krijuar një dialog të drejtpërdrejtë  per te dëgjuar nevojat e tyre, duke propozuar programe të reja dhe integrimin e tyre me çdo lloj platforme ekzistuese.

Read more

Academy Approach

Bashkëpunon me universitete prestigjioze në terma didaktike dhe akademike, duke e propozuar veten si partner për fillimin e praktikave që përzgjedhin te rinj te talentuar , duke u dhënë kështu studentëve dhe të diplomuarve të rinj mundësinë për të fituar përvojë gjatë rrugës së trajnimit.

Përveç kësaj, profesionistë të shumtë shpesh përfshihen në të dy nivelet universitare dhe të korporatave.

Read more
Armundia Factory is an ICT service company focused on digital and technological innovation of companies and institutions belonging to any sector.