Angular Developer

Armundia Factory eshte nje software house e kontrolluar nga Armundia Group, nje kompani italiane me seli ne Rome. Stafi i Armundia Group ka nje eksperience 20 vjecare mbi implementimin e software per bankat, financen dhe siguracionet.
Per degen e Tiranes kerkohen persona qe plotesojne kushtet e meposhtme.
Kandidati do te punoje me teknologjite me te avancuara ANGULAR/REACT per ndertimin dhe mirmbajtjen e aplikacioneve WEB.

 • Kualifikimet / Kërkesat
  · te kete mbaruar asrsimin e larte(minimumi diplome 3-vjecare) ne nje fakultet me baze informatiken.
  · eksperience ne Javascript dhe Angular (typescript).
  · te kete njohuri mbi bazat e te dhenave si ORACLE, MYSQL. Njohuri mbi No-SQL perbejne avantazh
  · Web/Application server Node.js, ReactJS/Redux
  · eksperience 2+ vjecare ne boten e punes
 • Nice-to-have
  · eksperience pune me metodologjine Test Driven Development
  ·
  Framework Angular.js dhe/ose React ose VueJS
  · preferohet eksperience ne zhvillimin e app mobile
  · perben avantazh njohja apo eksperienca ne ambiente me arkitekture DevOps me micro services CI dhe Paas (Jenkins dhe Docker, Openshift, Kubernates ose Azure)
 • Soft skills
  · te kete aftesi dalluese ne analizen dhe zgjedhjen e problemeve te ndryshme.
  · puna ne grup eshte thelbesore
  · njohja e gjuhes italiane ne nje nivel komunikimi te pakten mesatar eshte shume e rendesishme.
  · te jete i disponueshem te mesoje teknologji te reja dhe ti pervetesoje ato

Te punosh ne Armundia do te thote te jesh pjese e nje Grupi qe perballet me sfida dhe projekte te ndryshme nderkombetare. Ne Armundia punohet dhe mesohet shume. Rritja teknike dhe profesionale e personave te grupit tone eshte prioritet i kompanise. Paga e parashikuar eshte konkuruese.

Ne qofte se deshironi te punoni ne Armundia dhe mendoni se plotesoni kushtet teknike te mesiperme ju lutemi te na dergoni CV tuaj ne adresen talent@armundiafactory.com


 

Armundia Factory is an ICT service company focused on digital and technological innovation of companies and institutions belonging to any sector.