ANALIST SOFTWARE

Armundia Fory eshte nje software house e kontrolluar nga Armundia Group, nje kompani italiane me seli ne Rome.
Stafi i Armundia Group ka nje eksperience 20 vjecare mbi implementimin e software per bankat, financen dhe siguracionet.
Gjate viteve Armundia Group ka krijuar nje eksperience te rendesishme ne lidhje me sherbimet BPO, DataQuality e Back Office drejt bankave, shoqerive te sigurimeve dhe atyre financiare.
Armundia ofron sherbim konsulenze financiare per banka te rendesishme ne Itali, Zvicer, Sllovaki, Slloveni etj.

Per degen e Tiranes kerkohen persona qe plotesojne kushtet e meposhtme:

 • Detyrat
  · personi do te pozicionohet midis klientit dhe grupit te inxhiniereve te Armundias
  · ai duhet te kuptoje problematiken e klientit dhe t’ia transmetoje inxhiniereve duke u sugjeruar zgjidhjen e problemit
  · do te kryeje analiza mbi procese te caktuara bankare dhe financiare
  · profili ne fjale NUK parashikon aktivitete teknike qe kane te bejne me programim/kodim
 • Kualifikimet / Kërkesat
  · te kete mbaruar asrsimin e larte(minimumi diplome 3-vjecare) ne nje nga fakultetet si Ekonomi, Informatike ekonomike apo dicka te ngjashme.
  · te kete njohuri mbi financen dhe bankat.
  · te kete njohuri baze mbi bazat e te dhenave si ORACLE, MYSQL.
  · aftesi per tu relacionuar direkt me klientin dhe per te kuptuar nevojat e tij ne proceset e ndryshme financiare ku punon
  · puna ne grup eshte thelbesore
  · njohja e gjuhes italiane dhe angleze ne nje nivel komunikimi te pakten mesatar eshte shume e rendesishme.
  · eksperienca nuk eshte e nevojshme.

Te punosh ne Armundia do te thote te jesh pjese e nje Grupi qe perballet me sfida dhe projekte te ndryshme nderkombetare. Ne Armundia punohet dhe mesohet shume. Rritja teknike dhe profesionale e personave te grupit tone eshte prioritet i kompanise. Eksperienca nuk eshte e nevojshme. Kandidatet e perzgjedhur do punesohen me nje kontrate te rregullt dhe do te nisin nje training on the job i perpiluar nga kompania i kolauduar gjate ketyre viteve.

Ne qofte se deshironi te punoni ne Armundia dhe mendoni se plotesoni kushtet teknike te mesiperme ju lutemi te na dergoni CV tuaj ne italisht ne adresen talent@armundiafactory.com

Related posts

PL/SQL

Armundia Factory is an ICT service company focused on digital and technological innovation of companies and institutions belonging to any sector.