Angular Developer

Armundia Factory eshte nje software house e kontrolluar nga Armundia Group, nje kompani italiane me seli ne Rome. Stafi i Armundia Group ka nje eksperience 20 vjecare mbi implementimin e software per bankat, financen dhe siguracionet.
Per degen e Tiranes kerkohen persona qe plotesojne kushtet e meposhtme.
Kandidati do te punoje me teknologjite me te avancuara ANGULAR/REACT per ndertimin dhe mirmbajtjen e aplikacioneve WEB.

 • Kualifikimet / Kërkesat
  • te kete mbaruar asrsimin e larte(minimumi diplome 3-vjecare) ne nje fakultet me baze informatiken.
  • eksperience ne Javascript dhe Angular (typescript).
  • te kete njohuri mbi bazat e te dhenave si ORACLE, MYSQL. Njohuri mbi No-SQL perbejne avantazh
  • Web/Application server Node.js, ReactJS/Redux
  • eksperience 2+ vjecare ne boten e punes
 • Nice-to-have
  • eksperience pune me metodologjine Test Driven Development
  • Framework Angular.js dhe/ose React ose VueJS
  • preferohet eksperience ne zhvillimin e app mobile
  • perben avantazh njohja apo eksperienca ne ambiente me arkitekture DevOps me micro services CI dhe Paas (Jenkins dhe Docker, Openshift, Kubernates ose Azure)
 • Soft skills
  • te kete aftesi dalluese ne analizen dhe zgjedhjen e problemeve te ndryshme.
  • puna ne grup eshte thelbesore
  • njohja e gjuhes italiane ne nje nivel komunikimi te pakten mesatar eshte shume e rendesishme.
  • te jete i disponueshem te mesoje teknologji te reja dhe ti pervetesoje ato

Te punosh ne Armundia do te thote te jesh pjese e nje Grupi qe perballet me sfida dhe projekte te ndryshme nderkombetare. Ne Armundia punohet dhe mesohet shume. Rritja teknike dhe profesionale e personave te grupit tone eshte prioritet i kompanise. Paga e parashikuar eshte konkuruese.

Ne qofte se deshironi te punoni ne Armundia dhe mendoni se plotesoni kushtet teknike te mesiperme ju lutemi te na dergoni CV tuaj ne italisht ne adresen talent@armundiafactory.com

Related posts

PL/SQL

Armundia Factory is an ICT service company focused on digital and technological innovation of companies and institutions belonging to any sector.