POWER TO INNOVATE

SHËRBIMET TONA

Development

Përditësuar vazhdimisht në temën e inovacionit, Armundia Factory  gjithmonë ofron teknologji të avancuara dhe kjo falë një ekipi ekspertësh të rinj, të talentuar në zhvillimin e zgjidhjeve të reja.

AM & Assistance

Asistencë  IT  në nivel ndërkombëtar me dy grupe mbështetëse, të cilat kanë aftësi specifike në fushën e sigurimeve dhe bankave.

Consulting

Një ekip i specializuar është në dispozicion për të garantuar funksionimin strategjik për menaxhimin e projekteve financiare dhe të sigurimeve.

Outsourcing

Marrja përsipër e aktiviteteve tipike si regjistrimi i të dhënave, ngarkimi i dokumentacionit etj.

System integration

Me një eksperiencë në implementimin dhe integrimin e sistemeve komplekse të zhvilluara në botën e sigurimeve, financave dhe korporatave, Armundia Factory  gjithmonë  i garanton klientit optimizimin e proceseve duke krijuar një dialog të drejtpërdrejtë  per te dëgjuar nevojat e tyre, duke propozuar programe të reja dhe integrimin e tyre me çdo lloj platforme ekzistuese.

Academy approach

Bashkëpunon me universitete prestigjioze në terma didaktike dhe akademike, duke e propozuar veten si partner për fillimin e praktikave që përzgjedhin të rinj të talentuar, duke u dhënë kështu studentëve dhe të diplomuarve, mundësinë për të fituar përvojë gjatë rrugës së trajnimit.

KONTAKTET - ZYRA JONË

Tirana
  • Tirane | 146, Bulevardi Gjergj Fishta
  • Phone: +355 (0) 44803939
Roma
  • 00153 Rome | 209 Viale Trastevere
  • Phone: +39 06 6931 5350
Armundia Factory is an ICT service company focused on digital and technological innovation of companies and institutions belonging to any sector.